กรดไหลย้อนอาการ เป็นอย่างไร — {link} Thai Smile Healthy กรดไหลย้อนอาการ เบื้องต้นที่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร และอาจจะยังไม่ทันรู้ตัวว่าอาการเหล่านี้คืออาการที่บ่งบอกว่าท่านกำลังมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกรดไหลย้อนแล้ว หากท่านทำการสังเกตุตนเองเป็นประจำ และพบว่าตนเองมีอาการดังนี้ ให้ตั้งข้อสงสับไว้ก่อนว่า ท่านอาจจะกำลังเป็นโรคกรดไหลย้อนแล้ว

 • จุกเสียดบริเวณใต้ลิ้นปี่
 • ปวดแสบปวดร้อนบริเวณอก
 • จุกเสียดแน่นคล้ายอาหารไม่ย่อย
 • เรอบ่อย
 • คลื่นไส้
 • มีน้ำรสเปรี้ยว หรือ ขม ไหลย้อนขึ้นลำคอ
 • กลืนอาหารได้ลำบาก
 • ไอเรื้อรัง
 • เสียงแหบแห้ง

อาการดังกล่าวเป็นอาการเบื้องต้นที่พบได้บ่อยในผู้ที่มีภาวะการเป็นโรคกรดไหลย้อน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งการใช้ชีวิตในสภาวะที่เร่งรีบในสังคมปัจจุบัน ซึ่งหากปล่อยให้เกิดอาการเหล่านี้เรื้อรังไปเรื่อยๆ ไม่ยอมรักษาด้วยวิธีที่ถูกต้อง ก็อาจจะนำไปสู่การเกิดโรคอื่นๆตามมา เช่น โรคหลอดอาหารอักเสบ โรคแผลในหลอดอาหาร หรือโรคหลอดอาหารตีบ ตลอดจนมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารได้

หน้าที่ของตับ — {link} Thai Smile Healthy

หน้าที่ของตับ

หน้าที่ของตับ ตับเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นอวัยวะหลักในระบบทางเดินอาหาร และทำหน้าที่หลากหลายในร่างกาย รวมทั้งเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุด โดยมีหน้าที่หลักดังนี้คือ

 • สร้างและสังเคราะห์สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย โดยทำหน้าที่ในการเปลี่ยนสารอาหารต่างๆให้อยู่ในรูปแบบที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ เช่นการเปลี่ยนแป้งและน้ำตาลให้เป็นกลูโคส เปลี่ยนไขมันเป็นคอเลสเตอรอล การสังเคราะห์โปรตีนที่จำเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือดแดง ผลิตน้ำดีและขับน้ำดีเข้าสู่ระบบลำไส้เพื่อย่อยไขมัน สร้างสารที่ป้องกันการแข็งตัวของเลือด สังเคราะห์ไขมันเพื่อใช้ในการผลิตฮอร์โมน รวมทั้งการสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นต้น
 • สะสมสารอาหารที่ยังไม่ได้ใช้ ตับเป็นแหล่งเก็บสะสมวิตามันและเกลือแร่หลายชนิด เพื่อปล่อยสู่กระแสเลือดในยามที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้ เช่น วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี วิตามินเค วิตามันบี 12 เหล็ก สังกะสี ทองแดง และแม็กนีเซียม
 • ช่วยการทำงานของตับอ่อนให้เป็นปรกติ ตับอ่อนอักเสบ เกิดจากการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากโรคเบาหวาน จึงเป็นหน้าที่ของตับที่จะช่วยทำให้ตับอ่อนมีการทำงานที่เป็นปรกติ
 • ควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปรกติ หน้าที่ของตับ ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปรกติ เช่น การควบคุมการใช้พลังงาน การสังเคราะห์คอเรสเตอร์รอล และไตรกลีเซอไร์ ควบคุมการนำสารอาหารที่ย่อยแล้วจากลำไส้เล็ก เข้าสู่กระแสเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกาย
 • กำจัดของเสียและสารพิษต่างๆ นอกจากนี้ หน้าที่ของตับ อีกประการหนึ่งคือ การกำจัดของเสียที่เกิดจากการย่อยอาหาร กรองเลือดจากลำไส้ให้บริสุทธิ์ กำจัดสารสีเหลืองที่ได้จากการแตกตัวของเลือด ทำลานเซลล์เม็ดเลือดที่หมดอายุ

เคล็ดลับ ดูแลตับให้แข็งแรง — {link} Thai Smile Healthy

เคล็ดลับ ดูแลตับให้แข็งแรง

- งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ — งดของมัน ของทอด — งดขนม เครื่องดื่มรสหวาน — หลีกเลี่ยงการสูดดม สารระเหย — รับประทานยาเท่าที่จำเป็น — ควบคุมน้ำหนัก และออกกำลังกาย — พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ — ทานอาหารเสริมที่มีคุณภาพ

อาหารเสริมผู้สูงอายุ — {link} Thai Smile Healthy

อาหารเสริมผู้สูงอายุ

อาหารเสริมผู้สูงอายุ คืออาหารเสริมสำหรับรับประมานเพื่อทำให้สุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุมีความสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อันจะนำมาซึ่งอุปสรรคต่างๆในการดำเนินชีวิต ซึ่งหมายถึงการเป็นภาระของลูกหลานนั่นเอง

อาหารเสริมผู้สูงอายุ จำเป็นหรือไม่

แน่นอนว่าทุกคน เมื่อมีอายุมากขึ้นเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การทำงานของอวัยวะ และเซลล์ต่างๆในร่างกาย ย่อมเสื่อมสภาพลงอย่างหลึกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเกิดจากปัจจัยต่างๆในการดำเนินชีวิตหลากหลายรูปแบบ ทั้งอาหารการกิน อากาศ สภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย และสภาวะทางอารมณ์ ความเครียดจากการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน เมื่อเซลล์ต่างๆเสื่อมสภาพลง ย่อมนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ซึ่งหากแต่ละบุคคลอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย และรักษาสุขภาพจิตได้ดี บุคคลนั้นย่อมมีภาวะสุขอนามัย หรือสุขภาพที่ดีได้นั่นเอง แต่โดยความเป็นจริงแล้ว เราไม่สามารถที่จะควบคุมสิ่งต่างๆได้มากนัก ดังนั้นการใช้ตัวช่วยในเรื่อง อาหารเสริมผู้สูงอายุ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทานเพื่อเสริมแร่ธาตุ วิตามิน และสารอาหารต่างๆตามที่จำเป็นต่อร่างกายได้อย่างเพียงพอ

วิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหารเสริมผู้สูงอายุ

 • แคลเซียม
 1. แคลเซียม เป็นแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับร่างกายในการดูแล เสริมกระดูกและฟัน ให้แข็งแรง เมื่ออายุมากขึ้น แคลเซียมในร่างกายโดยเฉพาะที่กระดูกจะลดลง ทำให้เกิดภาวะโรคข้อและกระดูกต่างๆ เช่นกระดูกพรุน กระดูกเปราะ ซึ่งแคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายสร้างขึ้นเองไม่ได้ ดังนั้นจึงควรเลือกรับประทานอาหารเสริมแคลเซียมให้เหมาะสม
 • ธาตุเหล็ก
 1. ธาตุเหล็ก เป็นธาตุที่สำคัญอยู่ในเซลล์ต่างๆในร่างกายมนุษย์ โดยเฉพาะในเม็ดเลือดแดง หากร่างกายขาดธาตุเหล็กจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคโลหิตจางได้ ทำให้มีอาการเมื่อยล้า กล้ามเนื้ออ่อนแรง สมองทำงานช้า เฉื่อยชา
 • วิตามิน บี
 1. วิตามิน บี เป็นวิตามินที่ช่วยในเรื่องการบำรุงสมอง และระบบประสาท ซึ่งพบได้จากการรับประทานอาหารโดยทั่วไป หากร่างกายได้รับไม่เพียงพอ จะทำให้เกิดอาการคือ ร่างกายอ่อนเพลีย อาหารไม่ย่อย ผิวหนังอักเสบ นอนไม่หลับ โลหิตจาง
 • วิตามิน ซี
 1. วิตามิน ซี เป็นวิตามินที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ จำเป็นต้องรับประทานเข้าไป โดยมีหน้าที่หลักคือ เสริมภูมิคุ้มกัน ความแข็งแรงของเนื้อเยื่อ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ อันเป็นสาเหตุให้เกิดการเสื่อมของเซลล์ และเป็นผลให้เซลล์เปลี่ยนเป็นเซลล์ที่ผิดปรกติได้
 • วิตามิน ดี
 1. วิตามิน ดี เป็นวิตามินที่ร่างกายของเราสามารถสังเคราะห์ได้ทางผิวหนังเมื่อเจอแสงแดด รวมทั้งการรับประทานอาหาร เช่นปลาที่มีน้ำมันสูง น้ำมันตับปลา ไข่แดง นม โดยมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ช่วยดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสจากอาหาร รักษาระดับแร่ธาตุในเลือดให้เป็นปกติ ยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนพาราไทรอยด์อันเป็นสาเหตุให้เกิดการสลายกระดูก

Fill Your Time with a Hobby to Replace Drugs — {link} Thai Smile Healthy

Fill Your Time with a Hobby to Replace Drugs

It is advised that you find hobbies or new interests to fill the extra time that you have if you want to stay strong and win your battle with addiction. Idle time can be very dangerous…

Preventing and Treating Other Common Ailments of Aging — {link} Thai Smile Healthy

Preventing and Treating Other Common Ailments of Aging

We’ve covered a lot of ground over the course of this article and hopefully, you now recognize that Aging doesn’t have to be a prison sentence. You can retain your mobility. You can retain your mental prowess…

Why do women neglect breast cancer symptoms? — {link} Thai Smile Healthy Why do women neglect breast cancer symptoms? The biggest majority of women who concern themselves over developing breast cancer are the ones who do not even bother to do a self-examination (Not all) Self-inspection of the breasts should…

Breast Cancer Risk: Simple Steps to Prevent Disease — {link} Thai Smile Healthy

Breast Cancer Risk: Simple Steps to Prevent Disease

If young women take certain simple steps when they are adolescents, they may reduce the risk of breast cancer later in life. Research suggests that puberty could be a crucial time for the development of breast cancer…

Possible Leukemia Causes and Risk Factors — {link} Thai Smile Healthy

Possible Leukemia Causes and Risk Factors

Leukemia is a disease that is considered to be life-threatening. It requires prompt intervention when discovered, in order to maximize the chances of recovering through specific treatment and therapy. Leukemia is basically a type of cancer of the bone…

เกสรข้าวไรย์ — {link} Thai Smile Healthy

เกสรข้าวไรย์

เกสรหญ้าไรย์ — อาหารธรรมชาติที่อุดมไปด้วยคุณค่า ละอองเกสรดอกไม้ซึ่งทำหน้าที่สืบพันธุ์หรือเป็นตัวนำเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ไปสู่เกสรเพศเมียถือเป็นต้นกำเนิดแห่งชีวิตที่หล่อเลี้ยงสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ เพื่อให้กระบวนการทำงานที่สำคัญทั้งหลายเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ ธรรมชาติจึงได้เนรมิตสารประกอบที่มีคุณค่าทางโภชนาการในสัดส่วนที่เหมาะสมภายในเรณูของเกสรดอกไม้ เกสรหญ้าไรย์พร้อมสารสกัดเกสรดอกไม้เข้มข้น Graminex สารสกัดจากเกสรดอกไม้เป็นความก้าวหน้าด้านโภชนาการอันยิ่งใหญ่ที่สามารถปฏิวัติแนวทางการบำรุงสุขภาพและความสมบูรณ์แข็งแรงของร่ายกายโดยมีผลวิจัยที่ดำเนินต่อเนื่องกว่า 50 ปีและการศึกษาทางคลินิกกว่า 100 ชิ้นรองรับ แพทย์ในประเทศต่างๆ รวมถึงเยอรมนี รัสเซีย และอาร์เจนติน่าได้ใช้สารสกัดจากเกสรดอกไม้ในการเสริมสร้างโภชนาการในผู้ป่วยที่มีปัญหาต่อมลูกหมากหรือกระทั่งเสริมสร้างสมรรถภาพของต่อมลูกหมาก เกสรข้าวไรย์อาจเป็นสุดยอดวิตามินรวมตามธรรมชาติเพราะประกอบด้วย

Pathrachai Phongphaew

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store